Cando Canoe Club 星 海 獨 木 舟 會
 
首頁首頁  歡迎頁歡迎頁  日曆日曆  登入登入  會員註冊會員註冊  搜尋搜尋  常見問題常見問題  

分享 | 
 

 2010年全港獨木舟水球公開賽

向下 
前往頁面 : 1, 2  下一步
發表人內容
kevin
No. 3
No. 3
avatar


發表主題: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-08-19, 1:51 pm

2010年全港獨木舟水球公開賽資料如下:

比賽日期:2010年10月10日 及 17日
比賽時間:09:00 - 17:30
比賽地點:待定
截止報名日期:待定
比賽項目:男子/女子公開組,初級組,新秀組,男/女混合組,男/女學生混合組(暫定)

註:如有確定資料,會立即更新。
回頂端 向下
http://candopolo.vampire-legend.com
kevin
No. 3
No. 3
avatar


發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-09-09, 10:54 pm

更新 (sept 9, 2010)

比賽地點:葵盛泳池
回頂端 向下
http://candopolo.vampire-legend.com
kevin
No. 3
No. 3
avatar


發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-09-14, 9:29 am

更新 (SEPT 14, 2010)

比賽日期: 2010年10月17 及 31日
回頂端 向下
http://candopolo.vampire-legend.com
kevin
No. 3
No. 3
avatar


發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-09-21, 5:51 pm

最新資料及報名詳情,請CLICK HERE
回頂端 向下
http://candopolo.vampire-legend.com
kevin
No. 3
No. 3
avatar


發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-09-22, 12:29 am

大家對今次比賽有咩要求?
阿坤,阿強會唔會打?
回頂端 向下
http://candopolo.vampire-legend.com
kevin
No. 3
No. 3
avatar


發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-09-22, 3:40 pm

臨時報名表:(Sept 22, 2010)

10月31日比賽組別:
高級組A
ham, kevin, 朱仔, RICO, 阿梅, 阿恒

高級組B
Nelson, 阿堅, 鹹魚, 光仔, 阿坤, 阿強, 阿泰, kenny

女子組C
唔知有冇人<---請介紹

男女混合組D
唔知有冇人<---請介紹

10月17日比賽組別:

新秀組E
唔知有冇人<---請介紹

初級組F
阿坤, 阿泰, 鹹魚, 光仔, kenny.....最好再多D人<---請介紹

學生組G
唔知有冇人<---請介紹

學生男女混合組H
唔知有冇人<---請介紹
回頂端 向下
http://candopolo.vampire-legend.com
kevin
No. 3
No. 3
avatar


發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-09-25, 2:24 am

臨時報名表:(Sept 25, 2010)

10月31日比賽組別:
高級組A
ham, kevin, 朱仔, RICO, 阿梅, 阿恒

高級組B
Nelson, 阿堅, 鹹魚, 光仔, 阿坤, 阿強, 阿泰, kenny

女子組C
唔知有冇人<---請介紹

男女混合組D
唔知有冇人<---請介紹

10月17日比賽組別:

新秀組E
唔知有冇人<---請介紹

初級組F
阿坤, 阿泰, 鹹魚, 光仔, kenny, 伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢.

學生組G
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢.....最好再多D人<---請介紹

學生男女混合組H
唔知有冇人<---請介紹
回頂端 向下
http://candopolo.vampire-legend.com
kevin
No. 3
No. 3
avatar


發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-09-27, 3:26 pm

後報名表:(Sept 27, 2010)

10月31日比賽組別:
高級組A
ham, kevin, 朱仔, RICO, 阿梅, nelson

高級組B
阿堅, 阿恒, 鹹魚, 光仔, 阿坤, 阿強, kenny, 展文

10月17日比賽組別:

初級組C
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢, 梁智鵬......最好再多D人<---請介紹

新秀組D
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢.....最好再多D人<---請介紹

學生組E
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢, 梁智鵬, 黃博文.....最好再多D人<---請介紹
回頂端 向下
http://candopolo.vampire-legend.com
kevin
No. 3
No. 3
avatar


發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-09-29, 11:45 pm

Revised後報名表:(Sept 30, 2010)

10月31日比賽組別:
高級組A
ham, kevin, 朱仔, RICO, 阿梅, nelson

高級組B
阿堅, 阿恒, 鹹魚, 光仔, 阿坤, 阿強, kenny, 展文

10月17日比賽組別:

初級組C
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢, 黃領恆, 黃樂森, Cheung Dick, Cheung Wai Man, Chu Man Ho Michael, Yiu Ka Ming

新秀組D
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢, 黃樂森, Cheung Dick, Cheung Wai Man, Chu Man Ho Michael, Yiu Ka Ming

學生組E
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢, 梁智鵬, 黃博文, 黃領恆
回頂端 向下
http://candopolo.vampire-legend.com
Kenny
新手
新手發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-09-30, 7:14 pm


Kevin

王明輝報 學生組 和 初級組

Kenny
回頂端 向下
Kenny
新手
新手發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-09-30, 7:17 pm

Kevin
如果上年係學生組和初級組 贏得 頭三名,就不可以報新秀組?黃領恆想報新秀組。

Kenny
回頂端 向下
kevin
No. 3
No. 3
avatar


發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-09-30, 7:48 pm

新秀組參加資格是在對上3年未曾獲得任何組別的前三名,所以佢玩唔到新秀。

Kenny 寫到:
Kevin
如果上年係學生組和初級組 贏得 頭三名,就不可以報新秀組?黃領恆想報新秀組。

Kenny
回頂端 向下
http://candopolo.vampire-legend.com
kevin
No. 3
No. 3
avatar


發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-09-30, 7:50 pm

王明輝報 學生組好喇,因為報名可以報10個,但落水只可8個。所以,就算報o左都可能玩唔到。
一係就分2隊初級。好唔好??

Kenny 寫到:

Kevin

王明輝報 學生組 和 初級組

Kenny
回頂端 向下
http://candopolo.vampire-legend.com
kevin
No. 3
No. 3
avatar


發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-09-30, 7:56 pm

Revised後報名表:(Sept 30, 2010) IS WRONG!!!

10月31日比賽組別:
高級組A
ham, kevin, 朱仔, RICO, 阿梅, nelson

高級組B
阿堅, 阿恒, 鹹魚, 光仔, 阿坤, 阿強, kenny, 展文

10月17日比賽組別:

初級組C
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢, 黃領恆, 王明輝

初級組D
黃樂森, Cheung Dick, Cheung Wai Man, Chu Man Ho Michael, Yiu Ka Ming

新秀組E
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢, 黃樂森, Cheung Dick, Cheung Wai Man, Chu Man Ho Michael, Yiu Ka Ming

學生組F
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢, 梁智鵬, 黃博文, 黃領恆, 王明輝


kevin 在 2010-09-30, 8:04 pm 作了第 1 次修改
回頂端 向下
http://candopolo.vampire-legend.com
Kenny
新手
新手發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-09-30, 8:02 pm

Kevin

請把 黃博文 調去 初級組C。
因為鄭安溢係做後備的。

Kenny
回頂端 向下
kevin
No. 3
No. 3
avatar


發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-09-30, 8:09 pm

FINAL FINAL:(Sept 30, 2010)

10月31日比賽組別:
高級組A
ham, kevin, 朱仔, RICO, 阿梅, nelson

高級組B
阿堅, 阿恒, 鹹魚, 光仔, 阿坤, 阿強, kenny, 展文

10月17日比賽組別:

初級組C
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢, 王明輝, 黃領恆, 黃樂森, Cheung Dick, Cheung Wai Man, Chu Man Ho Michael, Yiu Ka Ming

新秀組D
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢, 黃樂森, Cheung Dick, Cheung Wai Man, Chu Man Ho Michael, Yiu Ka Ming

學生組E
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢, 梁智鵬, 黃博文, 黃領恆, 王明輝
回頂端 向下
http://candopolo.vampire-legend.com
Kenny
新手
新手發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-09-30, 8:25 pm

Kevin

Please group them into one team.
Thank you very much for your help!

Kenny
回頂端 向下
kevin
No. 3
No. 3
avatar


發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-09-30, 8:25 pm

REVISED. PLS SEE THE FINAL VERSION.

Kenny 寫到:
Kevin

請把 黃博文 調去 初級組C。
因為鄭安溢係做後備的。

Kenny
回頂端 向下
http://candopolo.vampire-legend.com
Kenny
新手
新手發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-09-30, 9:03 pm

Kevin,

""初級組C
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢, 王明輝, 黃領恆, 黃樂森, Cheung Dick, Cheung Wai Man, Chu Man Ho Michael, Yiu Ka Ming ""

黃領恆 唔打初級組。


Kenny
回頂端 向下
kevin
No. 3
No. 3
avatar


發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-09-30, 10:10 pm

Ok
回頂端 向下
http://candopolo.vampire-legend.com
kevin
No. 3
No. 3
avatar


發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-10-13, 9:05 pm

FINAL FINAL:(Oct 13, 2010)

10月31日比賽組別:
高級組A
ham, kevin, 朱仔, RICO, 阿梅, nelson

高級組B
阿堅, 鹹魚, 光仔, 阿坤, 阿強, kenny, 展文

10月17日比賽組別:

初級組C
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢, 黃博文, 黃樂森, Cheung Dick, Cheung Wai Man, Chu Man Ho Michael, Yiu Ka Ming

新秀組D
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢, 黃樂森, Cheung Dick, Cheung Wai Man, Chu Man Ho Michael, Yiu Ka Ming

學生組E
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢, 梁智鵬, 黃博文
回頂端 向下
http://candopolo.vampire-legend.com
kevin
No. 3
No. 3
avatar


發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-10-15, 1:16 am

初級組的參加者請注意,由於參加隊數不足的原因,有好大機會取消初級組比賽。
最遲會在明天確實。
回頂端 向下
http://candopolo.vampire-legend.com
kevin
No. 3
No. 3
avatar


發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-10-15, 11:00 pm

FINAL FINAL:(Oct 15, 2010)

10月31日比賽組別:
高級組A
ham, kevin, 朱仔, RICO, 阿梅, nelson

高級組B
阿堅, 鹹魚, 光仔, 阿坤, 阿強, kenny, 展文

10月17日比賽組別:

初級組C - cancelled
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢, 黃博文, 黃樂森, Cheung Dick, Cheung Wai Man, Chu Man Ho Michael, Yiu Ka Ming


新秀組D
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢, 黃樂森, Cheung Dick, Cheung Wai Man, Chu Man Ho Michael, Yiu Ka Ming

學生組E - cancelled
伍家璋, 黃子傑, 鄭安溢, 梁智鵬, 黃博文
回頂端 向下
http://candopolo.vampire-legend.com
Kenny
新手
新手發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-10-15, 11:03 pm

Kevin

最後名單
新秀組D
伍家璋, 鄭安溢, 黃樂森, Cheung Dick, Cheung Wai Man, Chu Man Ho Michael,
Yiu Ka Ming

Kenny

回頂端 向下
kevin
No. 3
No. 3
avatar


發表主題: 回復: 2010年全港獨木舟水球公開賽    2010-10-25, 3:07 pm

請各位於31日比賽的賽員留意下面時間:

星海A隊的下面賽只必須於上午8:15分到達"葵盛泳池",第一場比賽時間係上午8:45分。
-Ham
-kevin
-朱仔
-RICO
-阿梅
-Nelson

星海B隊的下面賽只必須於上午8:45分到達"葵盛泳池",第一場比賽時間係上午9:45分。
-阿堅
-鹹魚
-光仔
-阿坤
-阿強
-Kenny
-展文

如有任何問題,請即打電話通知我。謝謝~
回頂端 向下
http://candopolo.vampire-legend.com
 
2010年全港獨木舟水球公開賽
回頂端 
1頁(共2頁)前往頁面 : 1, 2  下一步

這個論壇的權限:無法 在這個版面回復文章
 :: 獨 木 舟 賽 事 時 間 表 Competition Schedule :: 獨 木 舟 水 球 賽 事 Canoe Polo Competition-
前往: